?>

Xe Nâng Dầu

Hiển thị 13–24 của 35 kết quả

Model: VOLVO TAD1151
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 50000KG

Model: CPCD60
Động cơ: Dầu
Ăc Quy HELI
Chiều cao nâng 3000 – 6000 mm
Tâm tải trọng 500 mm
Tải trọng nâng 6000 kg

Model: CPCD80
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 600mm
Tải trọng nâng 8000 KG

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000kg
 

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg

Model: HELIRS45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 6400mm
Tải trọng nâng 25000kg

Model: CPCD15-WS1H
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500mm
Tải trọng nâng 1500KG

Model: Cummins QSB6.7
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 600mm
Tải trọng nâng 14000 KG

Model: CPCD20
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500mm
Tải trọng nâng 2000 KG

Model: CPCD25
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500mm
Tải trọng nâng 2500 KG
 

Model: CPC30-WS1H
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500mm
Tải trọng nâng 3000 KG