?>

Xe Nâng Dầu

Hiển thị 25–35 của 35 kết quả

Model: CPCD35
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500mm
Tải trọng nâng 3500 KG

Model: CPCD50
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 500 – 600mm
Tải trọng nâng 5000kg

Model: CPCD70-W2G
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 600mm
Tải trọng nâng 7000kg

Model: TDD15
Động cơ: Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 4000kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg
 

Model: TDD15
Động cơ: Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Chiều cao nâng 4000 mm
Tải trọng nâng 3500 kg

Model: TDD20
Động cơ: Dầu/Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Chiều cao làm việc 500mm
Tải trọng nâng 1000 - 5000KG
 

Model: QY25G – B1/B2
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Chiều cao làm việc 500mm
Tải trọng nâng 2000 - 2500KG
 

Model: TDD35
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Chiều cao làm việc 500mm
Tải trọng nâng 1000 - 5000KG

Model: CBD15
Động cơ: Điện/Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600mm
Tải trọng nâng 5000 kg

Model: TDG20XL
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Chiều cao làm việc 3000-5000mm
Tải trọng nâng 3000KG