XE NÂNG HÀNG RẺ – ĐẠI LÝ XE NÂNG HELI ĐỘC QUYỀN VIỆT NAM

+ 10000

24/7

Giá Rẻ

FREESHIP

XE NÂNG ĐIỆN

Model: CBD6M
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 1600 kg

Model: CBD20
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600mm
Tải trọng nâng 2000 kg
 

Model: CBS10J
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600mm
Tải trọng nâng 1500 kg
 

Model: CBS10J
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600mm
Tải trọng nâng 1000 kg

Model: CBD15
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 1500kg

Model: CPD30/35
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 600 mm
Tải trọng nâng 3000-3500 kg

Model: CBD30-460
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng lái
Tâm tải trọng 600 mm
Tải trọng nâng 3000kg

Model: TDT20
Động cơ: Lực
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tâm tải trọng 1510 mm
Tải trọng nâng 350kg

XE NÂNG TAY

Model: CQD20
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 2.000 kg

Model: CPD06-970
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 600 kg
 

Model: CBD15
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 1500 kg
 

Model: CBD20
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 2000 kg

Model: CBD25
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 2500 kg

Model: CBD30
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600 mm
Tải trọng nâng 3000 kg

Model: CBS15J
Động cơ: Điện
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 1500kg

Model: CBD05
Động cơ: Kích tay thủy lực
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 5000kg

 XE NÂNG DẦU

Model: CBD6M
Động cơ: Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 3000 kg - 5000kg

Model: CBD15
Động cơ: Điện/Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 600mm
Tải trọng nâng 5000 kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Đứng Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000 kg
 

Model: HELIRS45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 6400mm
Tải trọng nâng 25000kg

Model: HELIRSH45
Động cơ: Dầu
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 6400 mm
Tải trọng nâng 45000kg
 

Model: TDD15
Động cơ: Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi Lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 4000kg

XE NÂNG FORKLIFT

Model: CBD6M
Động cơ: Dầu/Xăng/Gas
Thương Hiệu HELI
Kiểu hoạt động Ngồi lái
Tầm Tải Trọng 500 mm
Tải trọng nâng 3000 kg - 5000kg

XE NÂNG NGƯỜI

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc Tùy Chọn
Tải trọng nâng 2000kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 16 m
Tải trọng nâng 300kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 12 m
Tải trọng nâng 300kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 13 m
Tải trọng nâng 300kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 13,85 m
Tải trọng nâng 350kg

Xe Nâng Người

Thang Nâng Người 16m

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 16m
Tải trọng nâng 300kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 8m
Tải trọng nâng 230kg

Model:
Động cơ: Điện
Thương Hiệu Tùy Chọn
Kiểu hoạt động Bán Tự Động
Chiều cao làm việc 3m, 5m, 8m,…
Tải trọng nâng 200Kg

 XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG

Kiến Thức Xe Nâng